Choď na obsah Choď na menu
 


Použitá literatúra + autor

BUFFA, F. 1962. Východoslovenské nárečia. In: Vlastivedný časopis roč. XI. Bratislava 1962.

JÁNI, M. 2005. Základy nárečia Šarišského. [cit. 2012-01-05]. Dostupné na internete: <http://jani.blog.sme.sk/c/10695/Zaklady-narecia-Sarisskeho.html>.

SLOVAKE.EU. 2012. Územné členenie slovenských nárečí . [cit. 2012-01-04]. Dostupné na internete: <http://slovake.eu/sk/intro/language/dialects>.

ŠUĽOVÁ, K. 2008. Základný kurz šarištiny. [cit. 2011-11-15]. Dostupné na internete: <http://sulova.blog.sme.sk/c/146064/Zakladny-kurz-saristiny.html>.Autor projektu: JM

Tento projekt vznikol ako školské dielo podľa §51 zákona č. 618 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.

Projekt bol vytvorený v rámci predmetu Nové médiá III. v študijnom programe Mediamatika a kultúrne dedičstvo na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline.