Choď na obsah Choď na menu
 


3. Abovské nárečia

Nárečia abovskej oblasti (do ktorej patria približne Košický okres a okres Moldava nad Bodvou) majú v zásade tie isté hlavné charakteristické črty ako nárečia spišské a šarišské. Pritom sú pre ne charakteristické:

1. Formy s e v slovách typu hňev, retki „riedky“ a s o v prípadoch ako nož, koň, stoj! (teda podobne ako v spišských nárečiach);

2. Výslovnosť ch ako znelé h (podobne ako v centrálnom Spiši)

3. Prevláda tu výslovnosť východoslovenského ś, ź ako š, ž.

4. Zakončenie slovies typu rozumic, ľežic, kričic a príčastia minulého času typu robel, robela;

5. Charakteristický tvar f Košici (proti forme f Košicoch používanej na ostatnom území).

Pre západnú časť opisovanej oblasti sú ešte charakteristické formy typu pjesok, źlabok, doska, statočni, zhinol a pod. Do východnej oblasti zas presahujú niektoré zemplínske podoby, najmä u-ová výslovnosť spoluhlásky v v prípadoch ako dziuka, prauda, stau..., ďalej 3. a 6. pád typu sinoj „synovi“, výslovnosť gu „ku“ a pod.